Satomi Suzuki

Chiều cao 148 cm (58 in)

Trọng lượng 48

Kích thước vú lớn

Các phép đo 88-60-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 26 tháng 6 năm 1986

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos